Kamis, 29 November 2012

Hutang Hipotik

Pengertian:
Hutang hipotik adalah hutang jangka panjang yang dijamin dengan benda-benda tidak bergerak, yang dipinjam dari satu sumber dan terdapat suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut di sebutkan kekayaan peminjam. dan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan hutang yang dipinjam maka pemberi pinjam berhak menjual barang yang digunakan sebagai jaminan tersebut.

0 Comments:

Post a CommentBy :
Free Blog Templates